Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit na menu

komplexní řešení v oblasti informačních technologií

 
Zásah do modrého!

Studie, odborné posudky

Studie, odborné posudky

 

Pro vedení společností a zodpovědné osoby státní správy je obtížné posoudit, zda vynakládané prostředky na výpočetní techniku či informační systém jsou adekvátní dosaženým výsledkům. Nabízíme Vám vypracování odborných posudků, případových studií, auditů, projektů a výběrových řízení v oblasti síťové infrastruktury, výpočetní techniky a informačních systémů. Máme zkušenosti s vypracování jednoduchých posudků na vyřazovanou výpočetní techniku, ale i s  auditem  na informační systém používaný státní správou v pořizovací ceně několik desítek miliónů korun. Audit komplexně zastřešujeme, na auditu s námi externě spolupracují odborníci v daném oboru i specializované společnosti zabývající se danou problematikou.

 

 • Audit informačního systému
  Při analýze a auditu informačního systému postupujeme formou konzultací a workshopů s kompetentními osobami zadavatele. Je prováděna analýza zdrojoých kódů, provozu, logů, databáze, konfigurace, infrastruktury a dokumentace.

 

 • V počáteční fázi analýzy se zaměřujeme zejména na zmapování aktuálního stavu a sběr detailních informací, zjišťujeme především informace o
  • Architektuře systému – kolik vrstev a jaké, jak spolu komunikují, typ klienta (tenký/tlustý), způsob volání objektů, zajištění škálovatelnosti jednotlivých vrstev, zajištění dostupnosti, způsob implementace business logiky, prostředky pro zajištění bezpečnosti (autentizace, autorizace, audit), využívání technologických a business frameworků, využívání open-source a/nebo proprietárních komponent, způsoby integrace komponent třetích stran, způsob implementace práv, způsob implementace workflow a stavové logiky atd.
  • Použitých technologiích na všech vrstvách aplikace.
  • Infrastruktuře – jaké typy serverů a dalších HW prostředků jsou využívány na jednotlivých prostředích. Jak výkonné jsou jednotlivé body infrastruktury – servery především z hlediska CPU a RAM, komunikační linky z pohledu rychlosti, propustnosti, protokolu apod. Jaká je topologie infrastruktury.
  • Typických způsobech využívání aplikace – jaké pracovní postupy uživatelé používají, které funkčnosti systému jsou používány a jak často, s jakými entitami v jakých stavech se pracuje, jaký je tok dat apod.
  • Typických problémech uživatele, jak často k nim dochází, kým a jakými postupy jsou řešeny.

 

 • Následujícím krokem je audit aplikace z hlediska provozu, údržby a rozvoje
  V tomto kroku analýzy je proveden audit aplikací z hlediska pěti základních procesů, které je potřeba zajistit v průběhu životního cyklu informačního systému:
  • Systémová integrace – zasazení systému do prostředí klienta z pohledu technologického (způsoby komunikace a napojení na externí systémy) i procesního.
  • Vývoj a rozvoj – postupy uplatňované při dodávání nových verzí aplikace obsahující implementaci požadavků na rozvoj stávajících i nových funkčností.
  • Provoz – zajištění dostupnosti funkčního systému.
  • Primární podpora – podpora koncových uživatelů a pomoc při řešení problémů souvisejících s používáním aplikace v provozu.
  • Sekundární podpora - odstraňování chyb nahlášených primární podporou.

 

 • Dále bude prověřena architektura aplikací vzhledem k nefunkčním požadavkům, které jsou na ni kladeny. Nefunkčních požadavků se budou týkat následující kategorie:
  • Použitelnost (Usability) – uživatelské rozhraní, ergonomie, přívětivost k uživateli, konzistence ovládacích prvků, dokumentace apod.
  • Spolehlivost (Reliability) – střední doba mezi výpadky systému, dostupnost aplikace, doba obnovení apod.
  • Výkonnost (Performance) – maximální počet paralelně zpracovávaných požadavků, doba odezvy, utilizace systémových prostředků apod.
  • Podporovatelnost (Supportability) – lokalizace, kompatibilita, konfigurovatelnost, instalace apod.

 

 • Výstupy
  Výstupem auditu bude dokument shrnující výsledky analýzy, jehož obsahem budou:
  • Identifikované problémy a jejich zjištěné příčiny strukturované dle jednotlivých procesů správy IS a infrastruktury.
  • Doporučení, doplňková opatření, která lze realizovat v krátké době, s okamžitým efektem a bez významných nároků na zdroje - tzv. quick wins - která povedou ke zlepšení stavu v krátkodobém horizontu. Rychlé postupy, jak odstranit nejzávažnější problémy (pokud taková opatření vyplynou z identifikovaných problémů a jejich příčin).
  • Doporučení koncepčních kroků vedoucích k zajištění funkčních požadavků a odstranění vad
  • V případě závažných a neodstranitelných vad návrh na změnu informačního systému, možnost provedení výběrového řízení na nový informační systém, vytvoření Dohody o úrovni poskytovaných služeb (SLA – Service Level Agreement) s novým dodavatelem informačního systému, pomoc s implementací, a dozor nad dodržením SLA.

 

 
Interaktivní učebny od specialistů... Rozvozy zdarma ...bez spodního limitu ceny! Expresní servis do hodiny od nahlášení se Vám budeme věnovat

Akční nabídka

Dell Inspiron 13Z Touch Gold (N5-7359-N2-02-Gold)

Dell N5-7359-N2-02-Gold

Stylový konvertibilní notebook. Dvoujádrový procesor Intel Core i7-6500U 2.5GHz, 8GB DDR3 paměti, dotykový 13.3" IPS FullHD displej, Intel HD Graphics, rychlý 256GB SSD disk, rozhraní: Wi-Fi ac, Bluetooth, HD kamera, 3x USB (2x 3.0), HDMI, voděodolná klávesnice, Windows 10

Speciální sleva:    18.900,- Kč s DPH

 

Menu